Xiangya to Yale Exchange

PENG Yani
湘雅医学院(五年制学生)
耶鲁医学院风湿科

 

TU Menjiang
湘雅医学院(五年制学生)
耶鲁医学院肿瘤外科系

 

LI Ruiyu
湘雅医学院(五年制学生)
耶鲁医学院大胸外科

 

TANG Xiaoyu
湘雅医学院(五年制学生)
耶鲁医学院肿瘤科

 

LIU Shixuan
湘雅医学院(五年制学生)
耶鲁医学院风湿科

 

TAN Yuxi
湘雅医学院(五年制学生)
耶鲁医学院青少年精神科

 

CHEN Yanchao
湘雅医学院(五年制学生)
耶鲁医学院急诊外科

 

LIU Yingdi
湘雅医学院(五年制学生)
耶鲁医学院遗传科

© 2012-2018 Yale-China Association | 442 Temple St | Box 208223 | New Haven, CT 06520 | 203-432-0884 (t) | 203-432-7246 (f) | yale-china@yale.edu | Sitemap